Oprichting van de vereniging in mei 2021: Galana Rivers School Project e.V.

Nieuwe vereniging met sociaal engagement in Kenia als missie en mandaat

Gerhard Große en Markus Dietzt (van links naar rechts) ontmoetten elkaar in Biberach om de strategische richting van het Galana River School Project te bespreken.

 CLUBWERELD IN BIBERACH VERRIJKT - ONDERSTEUNENDE LEDEN GEZOCHT

Vereniging "Galana River School Project e.V." opgericht in Biberach met een sociale focus

 

Er is een nieuwe vereniging met een buitenlands klinkende naam in Biberach: de "Galana River School Project e.V." met haar hoofdkantoor aan de Friedenstrasse 23 in Biberach. Wat doet de vereniging en waar gaat het om?

Hier zijn de antwoorden:

In 2020 hoorde het echtpaar Sonja en Gerhard Große op een offroadbijeenkomst in Forchtenberg voor het eerst over het project dat in 2014 door Markus en Birgit Dietz werd gelanceerd. In die tijd gingen de twee Forchtenbergers op safari in Kenia. Zij stopten in een dorp bestaande uit eenvoudige hutten. Hier zagen zij ook hoe de kinderen les kregen van een leraar die op de grond onder een boom zat. Later raakten zij in gesprek met de onderwijzer en hij vroeg dringend om hulp bij het bouwen van een school.

Onderwijs is de sleutel tot een zelfbepaald leven, tot vooruitgang en vernieuwing. Wie niet naar school gaat, kan alleen maar boer blijven en slecht leven van de vruchten van de velden. Zonder gezondheidszorg, zonder geld.

Markus en Birgit Dietz namen deze toespraak ter harte en hebben sindsdien het dorp, de "Mwanza-gemeenschap" gesteund, giften ingezameld en er vele maanden per jaar doorgebracht. In 2018 was het zover: onder leiding van Markus Dietz werd het eerste schoolgebouw opgeleverd: drie klaslokalen in een onopgesmukt gebouw en drie lerarenflats. Door verdere inspanningen werd de school vervolgens erkend door de staat, hetgeen het voordeel heeft dat de staat de leerkrachten levert en betaalt.

Momenteel gaan er 240 kinderen naar de school en helaas moeten veel kinderen nog steeds buiten onder een boom les krijgen omdat de drie klaslokalen niet toereikend zijn. Door Corona zijn veel donaties in 2020 niet ontvangen en kon het project zich niet verder ontwikkelen, ook al was Markus Dietz bijna 10 maanden ter plaatse.
Enthousiast over het idee en de inzet, besloot het echtpaar Große dit project actief te steunen. Door te doneren en te helpen met public relations.

Om het project een officiële status te geven, was het nodig een vereniging op te richten. Zo bestaat in Biberach sinds mei 2021 het "Galana River School Project e.V.". Op de website https://galanariverschool.com kunt u de Online donatieformulier alsmede alle informatie over het project. Ook een link naar de Aanvraag lidmaatschap. De vereniging heeft geen winstoogmerk en donateurs ontvangen een bewijs van donatie dat bij de belastingdienst moet worden ingediend.

Het lidmaatschap is gratis, want elk lid beslist zelf of en hoeveel hij doneert. Ook niet-donateurs zijn welkom als lid, want hoe groter het ledenbestand, hoe meer invloed de vereniging heeft bij de Keniaanse autoriteiten.

Om de uitbreiding met drie extra klaslokalen en lerarenwoningen te realiseren, wordt momenteel gezocht naar donaties van 75.000 euro. Daarnaast is het mogelijk om individuele kinderen financieel te sponsoren om hen in staat te stellen onderwijs en een beroepsopleiding te volgen, zodat de dorpsgemeenschap nog meer kan groeien. De sponsorprofielen zijn ook te vinden op de homepage. Een beperkt peterschap tot een bepaald jaar of een bepaalde levensfase helpt ook enorm.

Zo is Markus Dietz de enige persoon met een medische opleiding binnen een straal van 100 km of 4 uur off-road rijden, omdat hij jarenlang paramedicus is geweest.

Maar een jongen uit het dorp staat op het punt zijn medische studie af te ronden en zal dan als arts naar de gemeenschap terugkeren. Maar dit alles alleen omdat er mensen waren die het hem mogelijk maakten te studeren door middel van giften: want na de lagere school moet de school betaald worden, evenals de studie. En bijna niemand kan zich dat veroorloven, zeker niet uit de dorpsgebieden.

De vereniging telt momenteel 28 leden in Duitsland. Het is de bedoeling om in de komende jaren 250 leden te werven, zodat het idee van de "Galana River School" altijd onder de aandacht van het publiek is. De naam van de vereniging is ontleend aan het feit dat het dorp en de school aan de "Galana-rivier" in Kenia liggen. Het is 4 uur rijden door de bush zonder wegen vanaf de dichtstbijzijnde stad, Malindi.
Het project is reeds verscheidene malen voorgesteld in een radio-interview met de SWR en ook het tijdschrift "OffRoad" heeft er verslag over uitgebracht. De school heeft een eigen Youtube-kanaal, waar je je ook een beeld kunt vormen van de omstandigheden: zoek gewoon naar "GalanaRiverSchool" op Youtube.
De vereniging zou heel blij zijn met nieuwe leden, vooral als die willen doneren of bereid zijn sponsoring op zich te nemen. Of actief mee willen doen.

hier kunt u naar de Website