Sponsoring voor kinderen en jongeren in Kenia

De kinderen en de mensen in de plattelandsgebieden van Kenia worden grotendeels aan hun lot overgelaten. Of het nu gaat om infrastructuur, onderwijs of medische zorg - er is weinig tot niets beschikbaar. Dat is anders in de Mwzana dorpsgemeenschap aan de Galana rivier, waar in 2014 een hulpproject is gestart door Markus en Birgit Dietz uit Forchtenberg in Duitsland. De school die daar gebouwd is, is al enige tijd door de staat erkend.

Maar: het schoolgeld van 30 euro per jaar en de schooluniformen moeten door de kinderen of hun familie worden betaald. En daar begint het probleem: gemiddeld heeft een gezin 8 - 12 kinderen. En weinig of geen inkomen. Er zijn dus twee hindernissen te nemen:

a) de aanschaf van het schooluniform zonder hetwelk een kind in Kenia NIET naar school mag gaan.

b) het schoolgeld dat jaarlijks verschuldigd is voor de klas secundair onderwijs na de lagere school.

Markus en Birgit die nu een groot deel van het jaar ter plaatse zijn, proberen uit te vinden welk kind potentieel heeft en waar ondersteuning zinvol is. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de sociale situatie van het gezin. Dus zijn we nu geleidelijk verschillende profielen op de homepage aan het plaatsen en ook aan het integreren
in de Donatieformulier website.

Dit kind kan dan op eenmalige of regelmatige basis worden ondersteund. En we zorgen er ook voor dat er persoonlijk contact is, als dat gewenst is.

Tussen haakjes, iedereen is welkom om het project rechtstreeks te bezoeken - een "huis" gebouwd in het westen is beschikbaar voor gasten en mecenassen/donateurs...

 

Voor deze mensen wordt momenteel sponsoring gezocht:

Pendo

Pendo

zoekt sponsoring

Pendo is ongeveer 10 jaar oud. Zij is een zeer behulpzaam meisje en ook zeer ijverig in het uitvoeren van de vele taken die in een gemeenschap gedaan moeten worden. Zij is bijvoorbeeld altijd de eerste om water te halen voor de tuin.

Pendo kan goed overweg met spelletjes die rekenvaardigheden vereisen, zoals Yahtzee. Dus als het een kwestie van tellen is, combineren.

Toekomst: Pendo heeft een goed ontwikkeld sociaal gedrag. Daarom zou zij geschikt zijn voor een school- en beroepsopleiding tot onderwijzeres, opvoedster of verpleegster.

Edwin Safari

Edwin Safari

Zoekt opleidings partnerschap als arts

Edwin is een jonge man uit de Mwanza gemeenschap die streeft naar de toekomst. Zijn academische en persoonlijke kwaliteiten waren zo goed dat hij naar het Medical College Mombasa kon worden gestuurd om te studeren.
Dit was echter alleen mogelijk omdat hij een sponsor had die voor het nodige ondersteuningsgeld zorgde. Vanaf de lagere school moeten alle leerlingen en studenten hun onderwijs zelf betalen of iemand vinden om hen te ondersteunen. Voor het laatste semester hebben we nog steeds uw steun nodig. Eén persoon is al ingestapt, maar Edwin heeft meerdere sponsors nodig om het bedrag van ongeveer 7.200 euro per jaar bij elkaar te krijgen.

Edwin's doel is om na zijn afstuderen en wat praktische ervaring in de stad, terug te keren naar zijn gemeenschap om als arts te werken. Te veel mensen sterven omdat er niet de minste medische verzorging is. Edwin wil na zijn training een einde maken aan deze situatie.

Martin

Martin

is op zoek naar een sponsor

Martin is een van de 8 kinderen van de alleenstaande vader David Ziro. Martin's moeder verliet de vader jaren geleden.
De vader David Ziro verdient het geld voor het levensonderhoud van de familie met de verkoop van zelfgemaakte palmwijn.

Martin is een intelligente en slimme jongeman. Zijn bereidheid om te helpen is zeer uitgesproken. Hij is zeer volhardend in de dingen die hij doet en als het op werk aankomt, "houdt hij voet bij stuk" tot de klus geklaard is. Hij is zeer getalenteerd in handwerken en staat altijd vooraan als er iets te doen is.

ToekomstMartin heeft door zijn hulpvaardige aard en zijn talenten de voorwaarden voor een goede ontwikkeling op school en moet daarom worden aangemoedigd. Zijn manuele vaardigheden zullen hem zeker veel helpen in een later beroep.

Samuel

Samuel

is op zoek naar een andere sponsor

Samuel is de jongste van 10 kinderen in het gezin. De familie woont in een hut op het dorpsplein. De familie Saro is een van de armste in het dorp omdat Francis geen vast werk kan vinden. Francis werkt af en toe op bouwplaatsen rond het dorp en verdient soms tot 300 shilling (ongeveer 2,50 euro) per dag.

Samuel is een zeer pientere, spontane kleine jongen. Op 4-jarige leeftijd heeft hij al een groot talent voor taalontwikkeling: hij spreekt Duits, Engels, Swahili en de stamtaal van de Giriama op een voor zijn leeftijd geschikte manier.

Hij heeft zelfs de Duitse kinderliedjes "Alle meine Entchen" en "Die Affen rasen durch den Wald" uit zijn hoofd...

ToekomstSamuel heeft grote taalkundige talenten en, voor zover dat kan worden beoordeeld, heeft hij het potentieel om een goede tot zeer goede leerling te worden.