Schoolgebouw | Uitbreiding van de school met drie nieuwe klaslokalen!

Drie klaslokalen voor 240 leerlingen en 8 rangen - iedereen weet dat dit niet genoeg is!

Voor de bouw van de school, de uitbreiding van de school met nog eens drie klaslokalen, zijn giften van ongeveer 75.000 euro nodig.

Helpt u alstublieft mee om ervoor te zorgen dat de lessen in een klaslokaal kunnen plaatsvinden en niet onder een boom hoeven plaats te vinden.

Onderwijs is de sleutel tot veiligstelling van de voedselvoorziening en positieve economische ontwikkeling, niet alleen in Afrikaanse landen !